SAPI היא מערכת תחקור ממוחשבת, ראשונה מסוגה בישראל, המותאמת לבחינות מסוג "רב ברירה" (בחינות אמריקניות).
המערכת פותחה על בסיס ניתוח רחב היקף של נבחנים, אשר העלה כי המרכיב היישומי הוא מרכיב חשוב לא פחות ממרכיב הידע.

המערכת נועדה ללוות את התלמיד לאורך כל תקופת הלימוד ולהעניק לו חיווי מבוקר, הן לגבי רמת הידע שלו והן לגבי האופן שבו הוא מיישם ידע זה הלכה למעשה.
המערכת היא דינאמית ומתפתחת במהלך שלבי הלימוד, ככל שנצברים נתונים רבים יותר על ביצועי התלמיד.
בתקופת הלימוד האחרונה המערכת אף מסייעת לתלמיד לערוך סדר עדיפות מושכל בכל הנוגע לחלוקת זמן הלימוד שנותר ולסדר הקריאה הרצוי.

כתלמיד/ת המתמחה הנך זכאי/ת למנוי חינם למערכת.

אנו מאחלים לך שימוש נעים ומועיל בכלי עזר זה.
בהצלחה בבחינה!

להרשמה לאתר
; ;